FI EN

Förvaltningsämbetet


Akademins förvaltningsämbete är indelat i elva enheter.

Förvaltningsämbetet leds av en generaldirektör tillsammans med två överdirektörer.

Akademins förvaltningsämbete med dess ca 140 anställda svarar för Akademins förvaltning, beredningen och föredragningen av de ärenden som styrelsen och de vetenskapliga forskningsråden ska behandla samt för verkställandet av fattade beslut. Förvaltningsämbetet gör också olika forskningspolitiska utredningar och planer samt deltar i flera nationella och internationella arbetsgruppers verksamhet.

Senast ändrad 12.8.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »