FI EN

Integritetspolicy

Finlands Akademi hanterar personuppgifter av olika slag. Det är viktigt för oss att vi hanterar uppgifterna på rätt sätt och enligt gällande lagstiftning så att vi lever upp till det förtroende vi fått. Därför arbetar vi också i överensstämmelse med god förvaltningssed och dataförvaltning.

Personuppgiftsgrupperna och hur de hanteras beskrivs noggrannare i våra förklaringar om integritetsskyddspolicy (se nedan). De beskriver varför personuppgifter hanteras, den rättsliga grunden, uppgiftskällorna, huruvida uppgifter utlämnas, om uppgifter överförs utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt hur uppgifter utplånas. Dessutom beskrivs de registrerades rättigheter gällande sina egna personuppgifter.

Akademin kan vid hanteringen av personuppgifter anlita tjänsteleverantörer i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom de gränser som den fastställer.

Förklaringar om integritetsskyddspolicy

Senast ändrad 6.6.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »