FI EN

Finansiering för finsk-amerikanskt forskningssamarbete inom inlärning och utbildning

(8.1.2013)

I september 2012 utlyste Finlands Akademi tillsammans med Tekes och det amerikanska forskningsrådet NSF (National Science Foundation) finansiering inom ramen för NSF:s SAVI-program (Science Across Virtual Institutes). Utlysningens tema fokuserades på innovationer inom lärande och utbildning. De första finsk-amerikanska forskningsprojekten som fått finansiering ska nu starta.

Forskningstemat omfattar inlärning på en bred skala. Projekten kommer att undersöka lärande inte bara i skolor och läroanstalter utan också i arbetslivet. De gemensamma forskningsproblemen och -metoderna har nu fastställts och arbetsfördelningen är klar.

”Tillsammans med våra amerikanska kolleger står vi nu inför samma forskningsutmaningar, och vi arbetar tillsammans för att lösa dem. Tack vare dessa nya samarbetsmöjligheter kommer vi närmare amerikanska företag och kan ta fram sådan kunskap som senare kan kommersialiseras till företagsverksamhet”, berättar direktör Jari Multisilta från Helsingfors universitet. Multisilta samordnar forskningssamarbetet.

”Det jag gör som koordinator är att jag ser till att undersökningarna inte endast blir enskilda projekt. Målet är att bygga upp ett virtuellt institut kring matematiska och naturvetenskapliga ämnen samt att skapa nya lösningar och metoder för inlärning”, fortsätter Multisilta, som utöver sina koordinationsuppgifter också planerar ett forskningsprojekt om användningen av panoramavideor i lärande av matematik och naturvetenskaper.

Det virtuella institutets verksamhet utgörs av tätt forskningssamarbete, forskarmobilitet, gemensamma möten och gemensamma visningar. Sammanlagt startat nio samprojekt, varav Akademin finansierar sex och Tekes tre.

Akademins finansiering totalt 1,34 miljoner euro

Akademin finansierar t.ex. professor Heikki Lyytinens (Jyväskylä universitet) projekt, som handlar om att undersöka användningen av en omfattande datorbaserad inlärningsmiljö som stöd för de färdigheter som behövs i grundskolan och för inlärning av naturvetenskaper.

Akademin beslutade också att finansiera ett konsortium av Roope Raisamo, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Ari Korhonen och Mika Kortelainen som syftar till att planera en nästa generations verksamhetsmodell för producering och utnyttjande av digitalt naturvetenskapligt material. Färska utredningar pekar på att studerande har svårigheter både med att förstå begrepp och med att finna motivation till att studera. Nya digitala lösningar kan bidra till att lösa dessa utmaningar.  

För Akademins del är finansieringssamarbetet kopplat till det kommande forskningsprogrammet Lärande och kunnande i mediesamhället.

Mer information:

Finlands Akademi

  • Akademins finansieringsbeslut
  • programchef Risto Vilkko, tfn 029 533 5136, och vetenskapsrådgivare Kustaa Multamäki, tfn 029 533 5078, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Tekes

  • direktör Eero Silvennoinen, tfn 050 5577 813, och expert Pekka Ollikainen, tfn 050 5577 758, fornamn.efternamn(at)tekes.fi

Helsingfors universitet

  • direktör, professor Jari Multisilta, nätverket CICERO Learning, tfn 050 568 8593, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi 

Vesa Varpula
webbinformatör
Finlands Akademi, kommunikationen
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »