FI EN

Stort bidrag till finsk-japansk forskning inom medicinsk teknologi

(2.4.2013)

Finlands Akademi har tillsammans med den japanska forskningsfinansiären Japan Science and Technology Agency (JST) beviljat finansiering till tre finsk-japanska forskningsprojekt på området IKT-baserade tillämpningar inom medicin. Akademins andel av finansieringen är ca 1,1 miljoner euro.

Finansieringen beviljas som en del av ett finansieringsprogram under temat IKT och teknologi inom hälsovetenskap och medicin som genomförs åren 2012–2014. I programmet deltar Akademin, Tekes och JST.

De finansierade projekten

Professorerna Juhani Knuuti och Hidehiro Iida utvecklar nya diagnostiska metoder och verktyg för mätning av blodcirkulation och behandlingsuppföljning. Det finansierade projektet utnyttjar positronemissionstomografi (PET) för att noggrant mäta blodcirkulationen och de förändringar som sker i cirkulationen t.ex. vid hjärtsjukdomar och sjukdomar i hjärnans blodkärl samt vid cancer.

Professorerna Jari Iinatti och Ruyji Kohno undersöker användningen av s.k. trådlös korthållskommunikation (Wireless Body Area Networks, WBAN) inom hälso- och sjukvården. Tanken är att använda trådlösa applikationer för att mäta en människas kroppsfunktioner. Den trådlösa teknologin skapar också nya möjligheter för användningen av implanterade sensorer och apparater samt för dataöverföring med hjälp av korthållskommunikation.

Professorerna Petri Pulli och Kato Hirokazu utvecklar ett navigeringssystem till smarttelefoner för äldre människor med minnesstörningar för att de ska kunna förflytta sig på ett enkelt sätt. Som stöd för navigeringssystemet ska forskarna dessutom ta fram internetapplikationer som ska hjälpa närståendevårdare. Systemet gör det lättare att följa äldre människors hälsa och främjar deras sociala umgänge med hjälp av trådlös teknologi. Det finansierade finsk-japanska samarbetet gör att man kan utveckla och testa systemet i två olika länder och med både finländska och japanska användare.

Mer information:

  • ledande vetenskapsrådgivare Aki Salo, enheten för hälsoforskning, tfn 029 533 5104
  • vetenskapsrådgivare Samuli Hemming, enheten för naturvetenskaplig och teknisk forskning, tfn 029 533 5024 

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »