FI EN

10 nya akademiforskare inom hälsoforskning får finansiering

(14.5.2014)

Finansieringsbesluten om Finlands Akademis septemberutlysning 2013 ramlar in med full fart. Till exempel forskningsrådet för hälsa har nu beslutat att finansiera tio nya akademiforskare.

Forskningsrådet mottog totalt 94 ansökningar om akademiforskarfinansiering. Beviljandegraden var alltså omkring 10 procent. Konkurrensen om forskningsmedel blir hårdare för varje år, eftersom antalet sökande fortsätter att öka och Akademins forskningsanslag minskar. I år var 70 procent av finansieringsmottagarna och de sökande kvinnor.

Målet med Akademins finansiering för anställning som akademiforskare är att främja och förbättra de bästa erfarna forskarnas möjligheter att bedriva självständigt vetenskapligt arbete enligt en forskningsplan.

Exempel på nya akademiforskare:

Gonghong Wei (Uleåborgs universitet) letar efter markörer för prognos och diagnos av prostatacancer. Målet med projektet är att identifiera genetiska regleringsnätverk som kan bidra till att ta fram en prognos om cancerrisken hos män. Särskild uppmärksamhet fästs vid de proteiner som deltar i att begränsa celltillväxt.

Tomi Rantamäki (Helsingfors universitet) vill ta fram en ny behandlingsmetod för allvarlig depression. Effekten av existerande antidepressiva läkemedel syns först efter en lång behandlingstid och hos många patienter har behandlingen liten effekt eller ingen effekt alls. Anestesimedlet isofluran kan snabbt lindra depressionssymptomen, men man känner inte till de exakta mekanismerna bakom denna inverkan. Rantamäki ska klarlägga dessa mekanismer samt deras betydelse genom att utnyttja djurmodeller.

Juha Hulmi (Jyväskylä universitet) undersöker i vilken mån en persons muskelmassa och aerobiska kapacitet kan hjälpa mot muskeldystrofi, en försvagning av musklerna. Åldrande, olika skador och ett flertal sjukdomar kan leda till muskelförsvagning och nedsatt aerobisk kapacitet, vilket i sin tur kan öka risken för försämrad livskvalitet och tidig död. Målet med Hulmis projekt är att förbättra förståelsen av förhållandet mellan muskeldystrofi och aerobisk kapacitet samt relaterade skyddsfaktorer.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »