FI EN

EIT:s utlysning för kunskaps- och innovationsgrupper öppnas i februari

(9.1.2014)

Europeiska institutet för innovation och teknik (European Institute of Innovation and Technology, EIT) har beslutat att lansera fem nya kunskaps- och innovationsgrupper (Knowledge and Innovation Community, KIC).

I det första skedet år 2014 öppnas två nya grupper under följande teman:

  • Hälsa och aktivt åldrande
  • Råmaterial.

2014 års utlysning öppnar den 14 februari och stänger den 10 september. EIT kommer också att ordna en informationsdag om utlysningen den 14 mars i Budapest. Finansieringsbesluten fattas senast i slutet av året.

”Kunskaps- och innovationsgruppernas antal kommer att öka från tre till åtta under Horisont 2020. Sammanlagt kommer de att få 2,7 miljarder euro i EU-finansiering. KI-grupperna för samman forskningsorganisationer, företag och andra parter. De bidrar till att omsätta forskning till innovationer och idéer till produkter och tjänster för att förbättra Europas konkurrenskraft”, säger Marja Makarow, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi. Makarow är också medlem i EIT:s förvaltningsråd.

Just nu pågår tre KI-grupper: InnoEnergy, Climate-KIC och EIT ICT Labs. Ett av centrumen inom nätverket EIT ICT Labs verkar vid ett laboratorium som är gemensamt för Aalto-universitetet, VTT och Nokias forskningscentrum. Laboratoriet ligger på Aalto-universitetets campus i Otnäs. EIT kommer senare att etablera ytterligare tre KI-grupper: Food4Future, Added-value manufacturing och Urban mobility. 

Mer information:

         -          temat Innovation for healthy living and active ageing på sidorna
                    61–69 (Fact Sheet 1)

         -          temat Raw materials: Sustainable exploration, extraction, processing,
                    recycling and substitution på sidorna 70–77 (Fact Sheet 2)

         -          temana Food4Future, Added-value manufacturing och Urban mobility
                    på sidorna 77–100 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »