FI EN

Elva nya akademiforskare inom området biovetenskap och miljö får finansiering

(20.3.2014)

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö beslutade vid sitt möte den 20 mars 2014 att finansiera elva anställningar som akademiforskare. De nya akademiforskarnas finansieringsperioder inleds i september.

Inom Akademins septemberutlysning 2013 mottog forskningsrådet totalt 87 ansökningar om finansiering för anställning som akademiforskare. Andelen kvinnor bland de sökande var 50,5 procent och andelen utländska sökande 24 procent. Beviljandegraden var ungefär 13 procent och den totala finansieringen ca 4,8 miljoner euro.

Finansieringen för akademiforskare beviljas för fem år och den syftar till att främja och stärka de bästa erfarna forskarnas möjligheter att kvalificera sig för akademiskt ledarskap och att etablera sig som självständiga forskare. Vid bedömningen fästs dessutom uppmärksamhet vid begåvade forskares möjligheter att göra framsteg.

Finansiering för anställning som akademiforskare beviljades till Nicolas Di-Poi (Helsingfors universitet), Lutz Fromhage (Jyväskylä universitet), Kati Hanhineva (Östra Finlands universitet), Merja Heinäniemi (Östra Finlands universitet), Heidi Hellén (Meteorologiska institutet), Tarmo Ketola (Jyväskylä universitet), Karoliina Koho (Helsingfors universitet), Aleksi Lehikoinen (Helsingfors universitet), Annika Meinander (Åbo Akademi), Ulla Pentikäinen (Jyväskylä universitet) och Michael Wrzaczek (Helsingfors universitet).

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »