FI EN

Finlands Akademi finansierar nio nya FiDiPro-professorer

10.6.2014

Finlands Akademi har beslutat att bevilja finansiering till nio nya FiDiPro-professorer (Finland Distinguished Professor) som anställs vid finländska universitet. Inom ramen för FiDiPro-utlysningen beviljades sammanlagt nio miljoner euro för de utländska toppforskarnas arbete i Finland. Finansieringen beviljades i genomsnitt med en finansieringsperiod på fem år. Den här gången placeras professorerna vid Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet och Åbo universitet.

De nya FiDiPro-professorerna representerar en bred skala av vetenskapsgrenar. De utvalda professorerna är internationellt kända toppforskare på sina respektive områden. De kommer till Finland från Australien, Spanien, Irland, Italien, Frankrike och Schweiz.

Finlands Akademis femte utlysning inom finansieringsprogrammet FiDiPro resulterade i 58 inlämnade preliminära ansökningar. Av dessa valde Akademins styrelse ut 31 till utlysningens andra steg. I dessa 31 ansökningar ingick 27 FiDiPro-kandidater.

Akademin beviljar FiDiPro-finansieringen i första hand till toppforskare som placeras på strategiskt viktiga och vetenskapligt betydande områden vid universitet och forskningsinstitut. Det är universitetet eller forskningsinstitutet i fråga som söker finansieringen. FiDiPro-ansökningarna bedöms av välrenommerade utländska forskare.

Finland Distinguished Professor Programme är Finlands Akademis och Tekes gemensamma finansieringsprogram som ger finländska universitet och forskningsinstitut möjlighet att för en viss tid anställa utländska toppforskare eller finländska toppforskare som länge arbetat utomlands. Finansieringsprogrammet siktar till att skapa långvarigt internationellt samarbete för att stärka det vetenskapliga och teknologiska kunnandet i Finland.

Lista över de nya FiDiPro-professorerna och deras projektbeskrivningar (på finska, på engelska)

Mer information:

ledande vetenskapsrådgivare Hannele Kurki, Finlands Akademi, tfn 0295 335 052, fornamn.efternamn(at)aka.fi

www.fidipro.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »