FI EN

Forskning om mineraltillgångar får finansiering

23.5.2014

Finlands Akademi har beslutat att finansiera sex projekt inom den riktade utlysningen Primära mineraltillgångar med en sammanlagd summa på fyra miljoner euro. I utlysningen inkom ansökningar om en total summa på ca 24 miljoner euro. Utlysningen kunde öppnas tack vare regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget, som föreslog ett tillskott till Akademins bevillningsfullmakt för år 2013. Målet med denna tilläggsfinansiering är att stödja kunskapsbaserad tillväxt i Finland.

Exempel på finansierade projekt:

Rauno Sairinen (Östra Finlands universitet) leder ett forskningsprojekt som undersöker innehållet av och de samhälleliga förutsättningarna för ett socialt tillstånd för verksamheten (social licence to operate, SLO) inom gruvdrift. Projektet omfattar en jämförande undersökning mellan Finland, Kanada och Australien. Målet med Sairinens projekt är att analysera det sociala godtagandet av gruvdriften i dessa länder. Projektet kommer att utreda betydelsen av nationell eller regional reglering och andra institutionella faktorer inom politiken bakom socialt tillstånd. Dessutom kommer forskarna att analysera lokala protester och framtidens utmaningar. Forskningen är både kvalitativ och kvantitativ och innehåller en enkät, temaintervjuer, en rättslig analys samt en analys av litteratur och dokument. Forskningen genomförs i samarbete med internationella partner.

Saara Kaski (Jyväskylä universitet) leder forskningsprojektet LASEREE, som siktar till att utveckla en snabb och praktisk metod för att analysera konsistensen av mineralprov och förekomsten av sällsynta jordartsmetaller i mineraler. En sådan metod kunde dra ner på kostnader och betydligt minska på avfallsmängden från gruvor. Denna mätningsmetod utnyttjar spektroskopiska metoder för att ta fram information om grundämneshalter och om hur grundämnen binder sig i malmer. Metoden gör att man kan belysa mineralprov och mäta spektrumet under mycket korta tidsförlopp åt gången, vilket genererar mycket data om sammansättningen. Projektet bygger på ett samarbete mellan tre finländska universitet, Jyväskylä universitet (mineralspektroskopi), Uleåborgs universitet (ultra-snabb time-gating-elektronik) och Tammerfors tekniska universitet (spektroskopiska lasrar med korta pulser).

Ferenc Molnár (Geologiska forskningscentralen) leder ett gemensamt forskningskonsortium mellan Geologiska forskningscentralen och Uleåborgs universitet som syftar till att stödja utvecklingen av miljövänliga och kostnadseffektiva metoder för mineralprospektering. Ett mål med forskningsprojektetet, som för samman mineralexperter, Geologiska forskningscentralens omfattande databaser, geofysiker och experter inom mineralpotential, är att möjliggöra en kvantitativ bedömning av mineralpotentialen i finska Lappland. I projektet utnyttjas moderna modeller för malmbildning och högklassiga analytiska metoder. I konsortiet deltar 28 forskare, också från utländska universitet, t.ex. från Colorado State University, Stockholms universitet, University of St Andrews, Cardiff University och Université de Lorraine.

Mer information:

  • programchef Tommi Laitinen, tfn 0295 335 057, och programchef Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • lista över finansierade projekt 

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »