FI EN

Forskningsrådet för biovetenskap och miljö finansierar 16 nya forskardoktorer

(10.4.2014)

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö har beviljat finansiering för 16 nya anställningar som forskardoktor. Finansieringsperioden inleds i september.

Finansieringen för forskardoktorer beviljas för tre år. Den ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig som yrkesforskare. Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, forskarmobilitet och forskarens utveckling för att bli självständig.

Forskningsrådet beviljade forskardoktorsfinansiering till Fang Cheng (Åbo Akademi), Peter Gollan (Åbo universitet), Swanne Gordon (Jyväskylä universitet), Suvi Huttunen (Finlands miljöcentral), Helena Jäntti (Östra Finlands universitet), Ilkka Kronholm (Jyväskylä universitet), Liisa Kulmala (Helsingfors universitet), Johanna Leppälä (Helsingfors universitet), Michael Lienemann (VTT), Ilya Nevzorov (Helsingfors universitet), Veera Norros (Finlands miljöcentral), Veli-Matti Pakanen (Uleåborgs universitet), Elina Peltomaa (Helsingfors universitet), Maija Pietilä (Helsingfors universitet), Salla Ruskamo (Uleåborgs universitet) och Laura Vesala (Tammerfors universitet).

Ansökningarna lämnades in i samband med Akademins septemberutlysning 2013. Forskningsrådet för biovetenskap och miljö mottog sammanlagt 157 ansökningar om finansiering för anställning som forskardoktor. Kvinnors andel av de sökande var 56 procent och utländska forskares andel 29 procent. Beviljandegraden var 10 procent. Forskningsrådets totala finansiering uppgår till ca 4,1 miljoner euro.

Mer information:

  • forskardoktorernas forskningsteman och tilläggsuppgifter
  • vetenskapsrådgivare Annika Raitala, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 097
  • vetenskapsrådgivare Kyösti Lempa, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 144
  • vetenskapsrådgivare Timo Kolu, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 044

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »