FI EN

Forskningsrådet för kultur och samhälle valde nya akademiforskare och forskardoktorer

25.4.2014

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beslutat att finansiera 19 nya akademiforskare och 30 nya forskardoktorer. Finansieringen utlystes i september 2013. Den totala finansieringen för dessa forskaranställningar uppgår till 15,6 miljoner euro.

Målet med Akademins finansiering för anställning som akademiforskare är att främja och förbättra de bästa erfarna forskarnas möjligheter att kvalificera sig till akademiska ledningsuppdrag och bidra till deras vetenskapliga självständighet. Finansieringen beviljas för högst fem år.

Finansieringen för forskardoktorer ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig som yrkesforskare. Forskardoktorsfinansieringen beviljas för tre år.

Exempel på nya akademiforskare:

Antu Sorainen (Helsingfors universitet) forskar kring testamenten och arvsegendom bland sexuellt marginaliserade befolkningsgrupper. Det västerländska arvssystemet bygger på en kulturell modell för äktenskap och biologiskt ärvande som är oförenlig med de flesta sexuella minoriteters liv. Ett testamente är ett sätt för människor som hör till en sexuell minoritet att stödja sina närstående och förbigå den juridiska släktskapsmodellen. Sorainen ska undersöka i vilken mån homosexuella människor i Finland utnyttjar testamenten. Dessutom ska hon undersöka eventuella brister i lagstiftningen och betydelsen av arvssystemet för sexuella minoriteteter, som hittills varit relativt osynliga inom samhällsekonomin. Sorainens forskning har betydelse för främjandet av social jämställdhet och rättvisa i Finland.

Minna Torppa (Jyväskylä universitet) undersöker hur läskunnigheten utvecklas från barndomen till vuxenlivet. Inom forskningsprojektet granskas hur läsförmågan utvecklas, vilka problem som kan uppstå och vilka risker och skyddsfaktorer som påverkar utvecklingen. I forskningens fokus ligger inte bara kognitiva faktorer utan också motivation och miljö.

Exempel på nya forskardoktorer:

Inka Kaakinen (Tammerfors universitet) forskar om papperslösa migranter i EU. Man vet mycket lite om deras vardagliga liv, t.ex. hur de klarar sig i städer där de förväntas vara osynliga. Forskningen kartlägger de papperslösas vardag i Europa och visar hur nationell policy för immigration och migration påverkar de papperslösa människornas omständigheter. Kaakinen vill också ta fram god praxis för migrationsärenden inom EU 

Satu Anneli Ranta-Tyrkkö (Tammerfors universitet) undersöker de sociala, ekonomiska och miljörelaterade följderna av gruvdrift på mindre bemedlade och andra sårbara grupper som bor i närheten av gruvor. Dessutom undersöker Ranta-Tyrkkö hur det sociala arbetet på dessa områden påverkas av gruvdriftens följder. I fokus ligger norra Finland och delstaten Odisha i östra Indien. Forskningens mål är att undersöka det sociala arbetets kunskapsbas och skyldigheter i sådana situationer där det förekommer konflikter mellan drabbade parter i fråga om gruvdriftens sociala, ekologiska och ekonomiska följder.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »