FI EN

Nästan 17 miljoner euro i finansiering till forskning inom biovetenskap och miljö

14.5.2014

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö har beslutat att bevilja akademiprojektsfinansiering till 29 forskningsprojekt. Finansieringen utlystes i Akademins septemberutlysning 2013 och forskningsrådet mottog totalt 222 ansökningar inom denna bidragsform. Beviljandegraden var 13 procent. Forskningsrådets totala finansiering inom bidragsformen akademiprojekt uppgick till 14,9 miljoner euro.

Fem sökande fick dessutom finansiering inom temat långtidsförändringar i miljön, totalt 1,9 miljoner euro. Finansieringen beviljades inom bidragsformen riktade akademiprojekt. Forskningsrådet mottog 46 ansökningar och beviljandegraden var 11 procent.

Exempel på finansierade projekt:

Alexander Plyusnin (Haartman-institutet, den klinisk-teoretiska institutionen vid Helsingfors universitet) leder en grupp som undersöker hantavirus. I Finland förekommer Puumalaviruset, en variant av hantavirus som orsakar sorkfeber. Plyusnins forskargrupp har identifierat en rad nya hantavirus och nya varianter av redan kända hantavirus. Projektets mål är att bedriva forskning kring den biologiska mångfalden, geografiska spridningen och evolutionen av hantavirus. Dessutom vill forskarna undersöka interaktionen mellan hantavirus och deras målceller för att finna metoder för att hindra infektioner.

Riitta Puupponen-Pimiä (Statens tekniska forskningscentral VTT) leder ett projekt som analyserar sekundärmetaboliter från bär. Vid bärs sekundärmetabolism produceras ellagitanniner, hälsofrämjande fenolföreningar. I Finland förekommer ellagitanniner bl.a. i hjortron och åkerbär. Det finns inte tillräcklig kunskap om biosyntesen av bärs ellagitanniner för att man skulle kunna reglera den och producera dessa viktiga föreningar. Målet med Puupponen-Pimiäs forskningsprojekt är att identifiera mellan- och slutprodukter i biosyntesen av ellagitanninerna i hjortron och åkerbär samt att förstå de faktorer som påverkar metabolismen av tanninerna. Resultaten kan utnyttjas bl.a. vid utvecklingen av mer hållbara bärsorter.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »