FI EN

Nya matematiska färdigheter krävs – undervisningen måste utvecklas

5.02.14

Karaktären på de matematiska färdigheter som krävs av medborgarna håller på att förändras. I stället för en strikt tillämpning av räkneoperationer borde människorna förstå hur olika ekonomiska, samhälleliga och teknologiska transaktioner samt processer i arbetslivet beskrivs matematiskt. Inom Finlands Akademis forskningsprogram Lärande och kunnande i framtiden (TULOS) utreds om man genom att utveckla matematikundervisningen redan på lågstadiet kan ändra inlärningen så, att eleverna kan använda sina matematiska färdigheter flexibelt i nya situationer.

”Syftet är att eleverna ska lära sig att flexibelt utveckla egna matematiska strategier och identifiera intressanta fenomen i sin vardagsmiljö, som kan beskrivas i form av numeriska relationer och förändringar”, berättar akademiprofessor Erno Lehtinen, som leder forskningen vid Åbo universitet.  Genom pedagogisk praxis, digitala spel och aktiva observationer av miljön som utvecklas inom projektet samt med hjälp av tillämpningar som stöder den matematiska tolkningen försöker man väcka intresse för matematiska tankelekar hos eleverna.

Syftet med de inlärningsspel som utvecklas och testas i forskningsprojektet är att förstärka flexibla och kreativa tillämpningar av sådana räknestrategier som lämpar sig för nya situationer. Samtidigt försöker man hjälpa elever att se naturliga tal som ett på många sätt sammanhängande system och bygga en grund för att de senare kan förstå matematiska innehåll, t.ex. ekvationsbegrepp.

Entusiasm över fenomen i vardagsmiljön

I forskningen sätter man sig även in i förståelsen av bråk- och decimaltal och en flexibel tillämpning i tolkningen av olika praktiska fenomen. ”I tidigare studier har vi gjort den omvälvande observationen att barns spontana uppmärksamhet har en avgörande betydelse för utvecklingen av de matematiska färdigheterna. Vi försöker nu hitta pedagogiska metoder och teknologibaserade inlärningsmiljöer som inspirerar eleverna att upptäcka kvantitativa relationer i sin vardagsmiljö”, säger Erno Lehtinen.

Idén är att få eleverna att använda det tänkande som ligger till grund för bråktal redan innan bråktal egentligen finns med i undervisningen. Lehtinen säger att utgångspunkten är att observationen av kvantitativa relationer och senare av de relationer som beskrivs som bråktal i varierande praktiska situationer hjälper elever i den krävande begreppsmässiga förändringen från naturliga tal till bråktal och bygger en bro mellan skolmatematiken och praktiska fenomen.

I forskningsprojektet används metoder från både grundforskningen och den tillämpade skolforskningen. Fenomen i anslutning till inlärning av matematik studeras i laboratoriemässiga förhållanden noggrant med tester, iakttagelser och även hjärnskanning. Å andra sidan undersöks inlärning genom längdsnittsstudier i normala skolförhållanden. Nya pedagogiska metoder och spel testas med omfattande, även rikstäckande, undervisningsförsök.

Syftet med Finlands Akademis forskningsprogram Lärande och kunnande i framtiden (TULOS) är att producera ny information om och förståelse av vilka krav samhällsförändringarna ställer på lärande, kunnande och undervisning. Ett annat syfte är att utveckla inlärningsanalytik och bedömning av lärande samt generera möjligheter att utveckla framtidens pedagogiska miljöer. Inom forskningsprogrammet finansieras totalt 19 grupper i 11 forskningsprojekt med 10 miljoner euro. Forskningsprogrammet, som inleddes i början av det här året, pågår till utgången av 2017.

Mer information:

• akademiprofessor Erno Lehtinen, Åbo universitet, tfn 040 511 7965, fornamn.efternamn(at)utu.fi
• forskningsprogrammet TULOS: programchef Risto Vilkko, Finlands Akademi, tfn 0295 335 136, fornamn.efternamn(at)aka.fi
• www.aka.fi/tulos > På svenska


Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »