FI EN

Risto Nieminen och Irma Thesleff nya akademiker inom vetenskap

(14.02.14)

Professor Risto Nieminen vid Aalto-universitetet och professor Irma Thesleff vid Helsingfors universitet är nya akademiker inom vetenskap. Republikens president Sauli Niinistö beviljade dem akademikers titel vid presidentföredragningen idag.

Överräckningsceremonin äger rum tisdagen den 18 februari i Ständerhuset i Helsingfors. Titeln akademiker inom vetenskap kan samtidigt innehas av tolv mycket meriterade finländska vetenskapsidkare. Antalet utländska akademiker är däremot inte begränsat. Republikens president beviljar akademikertitlarna på framställning av Finlands Akademis styrelse.

Risto Nieminen, pionjär inom nanovetenskap och materialfysik

Risto Nieminen (f. 1948) är dekan för högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet, medlem av universitetets ledningsgrupp och Aalto-professor. Han betraktas som en föregångare och vägvisare inom nanovetenskap och modellering av materialfysik. Han är mångsidigt specialiserad på beräkningsmässiga metoder inom materialfysik.

Nieminen har haft vetenskapliga uppdrag vid centrala universitet och forskningsinstitut både i Finland och utomlands. Bland dessa kan nämnas Tekniska högskolan och senare Aalto-universitetet, IT-centret för vetenskap CSC, Jyväskylä universitet, Nordiska institutet för teoretisk fysik Nordita i Danmark och Sverige, Cornell University i Förenta staterna och University of Cambridge i England. Nieminen blev teknologie doktor 1975.

Nieminen ledde Finlands Akademis spetsforskningsenhet för beräkningsmässig nanovetenskap (COMP) vid Tekniska högskolan/Aalto-universitetet 2000–2013. Enheten fokuserade på att ur materialfysikens perspektiv studera och förstå strukturer och system på atomär och molekylär nivå. Nanovetenskapliga rön tillämpas bl.a. inom material för elektronik och inom kemisk katalys. Åren 1997–2008 var Nieminen akademiprofessor.

Nieminens vetenskapliga produktion är ansenlig och referenserna till den talrika; enligt Web of Science databaser är hans h-index 70. Nieminen har fått Jenny och Antti Wihuris fonds hederspris som erkänsla för hans betydande meriter inom vetenskaplig forskning och hans insatser som en mångsidig forskningspolitisk påverkare i Finland. Han har också valts till Årets professor.

Den nyutnämnde akademikern säger att strävan efter toppforskarens status inte var motivet då han i samband med sitt diplomarbete på 1970-talet beslöt att studera vidare. ”Ett lite barnsligt intresse för fysik och forskning, nyfikenhet – det är sådant som i hög grad har styrt min karriärutveckling. Vi fysiker har en stark vilja att förstå vad det riktigt handlar om i denna värld”, säger Nieminen. ”Det känns otroligt då du äntligen förstår ett problem som du länge brottats med och ser andra tillämpa din lösning. Jag jämför det med kreativt arbete: forskaren har ett starkt emotionellt band till det han forskar i och upplever som sitt.”

Irma Thesleff, Finlands internationellt mest kända utvecklingsbiolog

Irma Thesleff (f. 1948) är en internationellt renommerad forskare som studerat de mekanismer som styr kroppsorganens utveckling. Främst har hon forskat i tänder men också i andra organ som liksom tänderna utvecklas från embryots yta, såsom behåring, samt i spottkörtlar och benen i huvudet. Hon har skapat en modell av hur en däggdjurstand utvecklas som har gjort det möjligt att utforska förutom fosterutvecklingen också arternas evolution.

Thesleff vill förstå hur cellerna kommunicerar med varandra under organutveckling. Den kommunikationen är en av de viktigaste mekanismer som styr embryonisk utveckling. Cellernas växelverkan har studerats i Finland redan under flera generationers tid, allt sedan 1930-talet. Viktiga föregångare var professorerna Sulo Toivonen och Lauri Saxén, varav den senare var Thesleffs handledare i doktorsstudierna.

Irma Thesleff doktorerade i odontologi 1975. Sin karriär har hon gjort vid Helsingfors universitet med undantag av en period vid Förenta staternas nationella institut för odontologisk forskning, NIDCR. Den utvecklingsbiologiska forskargrupp som hon leder vid Biotekniska institutet vid Helsingfors universitet hör till de främsta inom sitt område. Thesleff har publicerat över 300 vetenskapliga studier och andra publikationer som också får talrika referenser; hennes h-index i Web of Science databaser är 76.

Thesleff var akademiprofessor 1998–2003 och ledde Finlands Akademis spetsforskningsenhet inom utvecklingsbiologi 2002–2007. Hon är hedersdoktor vid flera universitet: McGill University i Montreal, universitetet i Leuven i Belgien, universitetet i Debrecen i Ungern, Göteborgs universitet och Karolinska institutet i Sverige, Oslo universitet samt Köpenhamns universitet. Thesleff är kallad till medlem i Europas molekylärbiologiska organisation EMBO och de amerikanska vetenskapssamfundens paraplyorganisation AAAS (American Association for the Advancement of Science). Hon har fått talrika pris och utnämningar, inklusive Anders Jahre-huvudpriset i medicin, Apolloniapriset, priset till Isaac Schours minne samt utnämningen till Årets professor.

”Utnämningen till akademiker kom självfallet som en överraskning, och det är med ödmjukhet jag tar emot den. Jag måste medge att det känns lite skrämmande att ansluta sig till denna församling. Jag hoppas att jag genom utnämningen kan påverka någon viktig forsknings- eller samhällsfråga”, konstaterar Irma Thesleff om sin nya titel.

Mer information:

  • Risto Nieminen, risto.nieminen(at)aalto.fi, tfn 050 350 0900
  • Irma Thesleff, irma.thesleff(at)helsinki.fi, tfn 050 301 6897 och 09 191 59401 (inte 14.2.2014 kl. 11.00–12.30)
  • Heikki Mannila, Finlands Akademis generaldirektör, tfn 0295 335 001

Material:

Finlans Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
fornamn.efternamn(at)aka.fi
tfn 0295 335 114

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »