FI

Växtsjukdomar och växtätande insekter påverkar mångfalden av växter i tropiska skogar

22.1.14

Växtsjukdomar främjar artrikedomen och växtätande insekter påverkar artsammansättningen av växter i tropiska skogar, visar en ny internationell studie. Forskningsresultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature den 22.1.2014. Finlands Akademi har bidragit till finansieringen av forskningsprojektet.
 
Studien visar att växtskadegörare har en viktig funktion i skogsekosystemet. Om mänskliga aktiviteter leder till förändringar i hur allmänna växtätande insekter och växtsjukdomar är kan skogens artmångfald komma att bli lidande. Många skogsägare ser skadegörare som angriper träd som ett problem, men den här studien visar att de också kan vara viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Ekologer har länge förundrats över hur det är möjligt att så många trädarter kan samexistera i tropiska skogar då ekologiska principer förutsäger att enbart en liten del av arterna borde klara sig i konkurrensen om begränsade resurser. För drygt 40 år sedan presenterade ekologerna Dan Janzen och Joe Connell en idé om att olika typer av växtskadegörare kan spela en central roll. Om växtfiender som insekter och växtsjukdomar har en större tendens att angripa växtindivider i områden där en art är allmän gynnas sällsynta arter och en större mängd arter därmed får plats i skogen. Många studier har visat att unga trädplantor ofta klarar sig sämst när de är omgivna av andra individer av samma art, men det har hittills varit oklart vad som orsakar det här mönstret. 

I den nya studien jämförde forskarna växternas artrikedom och artsammansättning i provrutor med eller utan växtskadegörare. Studien fokuserade på de tidigaste stadierna i växternas livscykel (frön och unga växtplantor), som ofta är känsliga för angrepp av skadegörare.

Forskargruppen undersökte växtplantornas mångfald och artrikedom i ett antal provrutor utspridda i en tropisk skog i Belize i Centralamerika. En del av provrutorna behandlades med ett medel som bekämpar svampsjukdomar som angriper växter. I de här provrutorna var växtplantornas artrikedom vid slutet av experimentet betydligt högre än i de provrutor som inte behandlats med svampbekämpningsmedlet. I de provrutor som behandlades med ett insektbekämpningsmedel ökade växtplantornas överlevnad markant. Fastän växternas artrikedom inte påverkades nämnvärt när växtätande insekter uteslöts, var artsammansättningen klart annorlunda än när insekterna hade full tillgång till växterna. Det här visar att en del växtarter klarar sig bättre – på bekostnad av andra arter – när växtätande insekter är närvarande. 

Artikeln: Bagchi, R., Gallery, R. E., Gripenberg, S., Gurr, S. E., Narayan, L., Addis, C. E., Freckleton, R. P. & Lewis, O. T., ”Pathogens and insect herbivores drive rainforest plant diversity and composition”, DOI: 10.1038/nature12911.

Mer information: Sofia Gripenberg, tfn +44 1865 271283, e-post sofia.gripenberg(at)zoo.ox.ac.uk


Finlands Akademis kommunikation
informatör Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »