FI EN
Inhemskt grangummi kan innebära en stor omvälvning i livsmedels- och kosmetikaproduktionen

Inhemskt grangummi kan innebära en stor omvälvning i livsmedels- och kosmetikaproduktionen

21.11.2017

Biträdande professorn och akademiforskaren vid Helsingfors universitet Kirsi Mikkonen har inom ramen för sitt projekt EMPOWER och med Finlands Akademis spetsprojektsfinansiering redan en längre tid forskat i galaktoglukomannan från gran, det vill säga grangummi, som är ett inhemskt alternativ till akaciagummi, även kallat gummi arabicum.

Grangummi har låga produktionskostnader och är konkurrenskraftigt i jämförelse med de hydrokolloider som används idag. Hydrokolloider är naturliga polymerer, det vill säga växtgummi som finns i livsmedel som tillsats för att påverka livsmedlens strukturer. Grangummi kan användas på många sätt i olika produkter. Det kunde användas som stabiliseringsmedel i många olika typer av livsmedel såsom salladssåser, läskedrycker, olika mellanmålsprodukter och sötsaker. Dessutom har det egenskaper som skulle vara till fördel i kosmetika liksom i olika tvättmedel, ytbehandlingar, kemikalier, farmaceutiska produkter och läkemedel. Stabiliseringsmedlen binder samman livsmedlets beståndsdelar, förbättrar salt- och vätskebindningsförmågan samt ger en fastare konsistens.

 

Grangummi är effektivare än akasiagummi som används i stor utsträckning idag. Det intressanta är dock att grangummi är multifunktionellt, det vill säga ger såväl en bättre fysikalisk som kemisk beständighet.

 

Inhemsk naturresurs tas tillvara i skogsindustrins processer

Mikkonen har forskat i hemicellulosa, det vill säga polysackarider i växternas cellväggar.

”De är såtillvida intressanta föreningar att de finns i våra inhemska skogar; träd består till närapå en tredjedel av hemicellulosa. Tillsvidare används de inte industriellt men de har stor potential eftersom deras struktur liknar den för de växtgummin som redan används som stabiliseringsmedel inom livsmedelsindustrin. Utgångspunkten till idén var alltså att det i våra skogar växer ett ämne som motsvarar de produkter som vi importerar från utlandet. Varför skulle vi inte använda oss av denna inhemska naturresurs som kan tas tillvara i skogsindustrins processer”, säger Mikkonen.

Spetsprojektsfinansiering i rättan tid

Mikkonen forskade i grangummi redan i ett tidigare forskardoktorprojekt.

”Det projektet finansierades av Finlands Akademi och ledde till en hel del såsom nya projekt, nya forskningsfrågor och olika synvinklar. Nu har vi framskridit när det gäller såväl tillämpningar som att förstå mekanismerna. Avsikten med forskardoktorprojektet var att förstå mekanismer. Nu förstår vi dem bättre men det här är ett stort ämnesområde och det finns ännu mycket att forska”, säger Mikkonen.

Mikkonen riktar beröm speciellt till Akademins spetsprojektsfinansiering Framåt med forskning. ”Forskardoktorprojektet öppnade upp för mycket nytt och spetsprojektsfinansieringen passade utmärkt i det här skedet. Alla finansieringsformer är ju väldigt konkurrensutsatta, men å andra sidan sporrar konkurrensen oss att utveckla bra idéer.”

Produktsäkerheten bör undersökas

Inom ramen för projektet utvecklas produktmodeller av grangummi för såväl livsmedel som kosmetika.

”Vi testar verkliga produktmodeller i samarbete med företag. Dessutom vill vi informera om resultaten på så bred front som möjligt till exempel till potentiella användare”, konstaterar Mikkonen.

För att grangummi ska kunna användas i livsmedel eller kosmetika krävs omfattande produktsäkerhetsundersökningar. Finlands och EU:s lagstiftning kräver att produkternas kemiska sammansättning ska utredas innan de tas i kommersiellt bruk. När det gäller till exempel livsmedel eller kosmetika bör produkten även testas med cellodlingar och djurförsök, liksom utesluta den möjligheten att produkten kan vara skadlig för användaren.

Grangummi kan användas på många sätt i olika produkter. Dessutom har det egenskaper som skulle vara till fördel i kosmetika liksom i olika tvättmedel, ytbehandlingar, kemikalier, farmaceutiska produkter och läkemedel.

 

Samarbetspartner intresserade av att använda grangummi

När det gäller forskning som tilldelats spetsprojektsfinansiering är det av största vikt att samarbeta med de aktörer som använder sig av forskningens rön. Representanter för potentiella producenter och slutanvändare av grangummi medverkar i Mikkonens projekt som rådgivare och kommer från Fazer, Valio, Stora Enso, läkemedelsbolaget Montisera och kosmetikaföretaget Teampac, och med finns även akademiska rådgivare från Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Dessutom görs samarbete med Naturresursinstitutet. Alla samarbetspartner sitter med i projektets styrgrupp.

”Samarbetet har löpt ytterst bra och i positiv anda. Företagen har på ett bra sätt berättat om sina behov och gett information om hur den här typen av ny förening kunde användas i deras produkter. Dessutom har de gett oss råvaror”, konstaterar Mikkonen förnöjsamt.

”Industrin har intresse av effektivare, förmånligare och mer funktionella föreningar som samtidigt är säkra att använda. Grangummi har verkligen intressanta egenskaper eftersom dess struktur liknar den hos befintliga hydrokolloider. Grangummi kan användas för att tillverka emulsioner, det vill säga sönderdela oljedroppar till små droppar i vatten. Droppen behåller en jämn storleksfördelning över tid, med andra ord är emulsioner fysikaliskt sett väldigt stabila. Det här är precis den egenskap som är önskvärd i livsmedel. Grangummi är effektivare än akasiagummi som används i stor utsträckning idag. Det intressanta är dock att grangummi är multifunktionellt, det vill säga ger såväl en bättre fysikalisk som kemisk beständighet. Därför kan grangummi ersätta många tillsatser bland annat i livsmedelsindustrin, liksom i farmaceutiska produkter och kosmetika”, säger Mikkonen.

Ursprunglig text på finska och bild: Arto Suominen

Senast ändrad 21.11.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »