FI EN
Septemberutlysningen öppnar 10.9 – Ask & Apply-turnén berättar vad som är nytt

Septemberutlysningen öppnar 10.9 – Ask & Apply-turnén berättar vad som är nytt

23.8.2018

Finlands Akademi utdelar merparten av sin finansiering på basis av den årliga utlysningen i september. I septemberutlysningen ingår finansiering för enskilda forskare, t.ex. forskardoktors- och akademiforskarbidrag, och finansiering för forskningsgrupper, såsom akademiprojektsbidrag. För många forskare betyder detta att det är full rulle genast då det akademiska året börjar med noggrant beredande av finansieringsansökningar. Genom att utlysa flera bidragsformer på samma gång kan Akademin optimera sina resurser för att underlätta bedömningsprocessen, som bygger på internationell kollegial bedömning, dvs. peer review.

Akademin har nyligen genomfört en omorganisering av den interna organisationsstrukturen. Vetenskapsråd Tiina Petänen är nu ansvarig för forskar- och utlysningstjänsterna.

”I fjol ordnade vi olika möjligheter för de sökande att komma med förslag på hur ansökningsprocessen kunde förbättras. Utifrån responsen har vi infört en hel del ändringar som gäller årets septemberutlysning, och många andra ändringar håller ännu på att beredas. Vi tänker fortsätta dialogen med de sökande också i framtiden”, berättar Petänen.

Under de senaste åren har septemberutlysningens ansökningstid stabiliserats till omkring tre veckor. I år är ansökningstiden 10.9–1.10. På basis av tidigare ansökningsomgångar kan man anta att de flesta ansökningar kommer att inkomma under den sista veckan. Petänen påpekar dock att Akademin nog har tagit i beaktande att de sökande behöver mer tid för att bli bekanta med de ändringar som gjorts bl.a. i e-tjänsten.

Forskningsplanen ifylls direkt i e-tjänsten

E-tjänsten innehåller vissa nyheter som gäller hur ansökan ifylls.

”Den största ändringen gäller forskningsplanen – planen inlämnas inte längre som en pdf-bilaga, utan den ifylls direkt på den elektroniska blanketten. Längden är fortsättningsvis tolv sidor för enskilda ansökningar och 15 sidor för konsortieansökningar. Vi har inte begränsat längden på planens olika delar, utan det är den totala längden som avgör. Fontstorleken spelar ingen roll, eftersom systemet har en standardfont”, förklarar Petänen.

Forskningsplanens struktur har förnyats utgående från respons från bedömare. Forskningsplaner innehåller data som kan bidra till Akademins framsynsarbete och analyser.

”Forskningsplanerna ger oss värdefull information om viktiga ämnen och fenomen inom olika vetenskapsgrenar. Planerna innehåller både svaga och starka signaler som ger insikter i hur forskningsfinansieringen kunde riktas, dvs. de kan avslöja kommande forskningsteman och -intressen. Informationen i forskningsplaner stöder dessutom universitet, forskningsfinansiärer och politiska aktörer vid beslutsfattande”, säger Petänen.

Också meritförteckningens anvisningar har setts över. Meritförteckningens struktur har förenklats så att den bättre motsvarar praxis inom Europeiska forskningsrådets (ERC) utlysningar. Från och med septemberutlysningen 2018 kan de sökande också hämta sina publikationsuppgifter direkt från publikationsdatatjänsten VIRTA. VIRTA är en tjänst som upprätthålls av Undervisnings- och kulturministeriet och som fungerar som ett datalager för vetenskapliga publikationer från finländska högskolor.

Infoturnén Ask & Apply startar

Finlands Akademi har varje år sedan 2012 ordnat en infoturné om septemberutlysningen. Turnén Ask & Apply riktar sig till de största universiteten och forskningsinstituten.

Viktiga teman under årets turné är reformerna vid Akademin, bl.a. den nya forskningsrådsstrukturen, samt teman som gäller ansvarsfull forskning. Under sessionerna berättar Akademins tjänstemän vad som har ändrats och vad som består.

”Ett mål med forskningsrådsreformen är att underlätta ansökningsprocessen. Det blir nu lättare att rikta ansökningar till rätt forskningsråd och rätt panel, särskilt vad gäller ansökningar som tidigare skulle ha fallit mellan två forskningsråd”, säger Petänen.

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 23.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »