FI EN
Styrelsen

Styrelsen


Styrelsen för Finlands Akademi har förutom ordföranden minst fem och högst sju medlemmar. Styrelsen utses av statsrådet för tre år åt gången. Den nuvarande styrelsens mandatperiod går ut den 31 december 2018.

Vid valet av medlemmar försöker statsrådet trygga en mångsidig och högklassig vetenskaplig sakkunskap.

Ordförande

 • professor Heikki Ruskoaho, ordförande (Helsingfors universitet)
 • direktör Leena Suurpää, vice ordförandew (Röda korset)

Medlemmar

 • professor Pertti Alasuutari (Tammerfors universitet)
 • professor Riitta Keiski (Uleåborgs universitet)
 • professor Arto Mustajoki (Helsingfors universitet)
 • teknologidirektör, docent Marita Niemelä (Neste Jacobs Oy)
 • akademiker Risto Nieminen (Aalto-universitetet)

 

Organisationsschema

Finlands Akademi är en statlig myndighet som finansierar forskning. Akademins organisation består av en styrelse, fyra vetenskapliga forskningsråd och en kommitté för forskningens infrastrukturer samt ett råd för strategisk forskning.

Senast ändrad 26.7.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »