FI EN
Vilka är det som forskar?

Vilka är det som forskar?


På framställning av Finlands Akademi kan republikens president bevilja hederstiteln akademiker inom vetenskap till ytterst meriterade inhemska eller utländska vetenskapsidkare. Högst 16 inhemska vetenskapsidkare kan samtidigt inneha titeln.

Till akademiprofessor kan utnämnas en framstående forskare som kan anses bidra till forskningens framåtskridande inom sin egen disciplin. Anställningen som akademiprofessor är avsedd för forskning på heltid under en viss begränsad tid. En akademiprofessor arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder sin forskargrupp och ger handledning till unga forskare.

Finansieringsprogrammet Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) syftar till att stärka vetenskapligt kunnande i Finland, göra det finländska forskningssystemet mera internationellt samt stödja profileringen av universiteten och forskningsinstituten. FiDiPro ger finländska universitet och forskningsinstitut möjlighet att för en viss tid anställa utländska forskare på professorsnivå eller utomfinländska forskare på professorsnivå för att bedriva och främja forskningen i Finland.

Syftet med anställningarna som akademiforskare är att erbjuda forskare möjligheter att kvalificera sig för mycket krävande forskar- eller andra sakkunniguppgifter. Anställningarna är avsedda för självständigt vetenskapligt arbete enligt en forskningsplan.

Finlands Akademis finansiering för forskardoktorer ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig som yrkesforskare. Forskardoktorer uppmuntras till samarbete samt nationell, internationell och sektorsövergripande mobilitet.

Finlands Akademi beviljar finansiering för kliniska forskare och stöder på så sätt läkare eller forskare som är sysselsatta med kliniskt patientarbete genom att finansiera deras deltidsforskning. Målet är att främja kliniska forskarkarriärer, t.ex. i samarbete med universitetssjukhus, och uppmuntra de läkare som sysslar med kliniskt arbete att forska så att forskarkarriären kunde fortsätta under specialiseringen och därefter vid sidan av det kliniska arbetet.

Senast ändrad 11.4.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »