FI EN

Helariutta, Yrjö

1.1.2013–31.12.2017
Växtbiologi, utvecklingsbiologi och fysiologi, genetik, cell- och molekylärbiologi
Helsingfors universitet

Yrjö Helariutta är professor i växternas utvecklingsbiologi och forskningschef för Helsingfors universitets biotekniska institut. Hans forskningsområden är växtbiologi, utvecklingsbiologi och fysiologi, ärftlighetsforskning samt cell- och molekylärbiologi. Helariutta och hans forskargrupp fokuserar sin forskning på utvecklingen i växternas vaskulära vävnader. De undersöker vilka gener som reglerar vedtillväxten i trädets stam. Gruppen modellerar den komplicerade processen genom att studera hur backtravens rotsystem utvecklas. Helariuttas forskargrupp har starkt bidragit till att backtravens rotutveckling idag ses som en central modell för växternas organogenes.

Under sin period som akademiprofessor forskar Helariutta kring cytokininets roll i regleringen av trädets vedproduktion. Forskningen koncentrerar sig dels på hur tillväxthormonet cytokinin reglerar vedproduktionen, dels på hur cytokininet och andra tillväxtreglerare rör sig från en cell till en annan i syfte att styra denna process. Som modellorganismer använder man förutom backtrav också björk och poppel. Resultaten kommer att utöka vår kunskap om de mekanismer som reglerar den individuella utvecklingen samtidigt som de tillför ny kunskap för både skogs- och träförädlingen. Helariuttas forskning ingår i programmet EfFibre som genomförs av Metsäklusteri Oy, ett av de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation. Inom skogssektorn representerar programmet en alldeles ny infallsvinkel.

Senast ändrad 24.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »