FI EN

RSF finansierar forskning som stöder beslutsfattande


Rådet för strategisk forskning (RSF) finansierar forskning av högst kvalitet som har stor betydelse för samhället. Forskningen tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar. Ett viktigt element i RSF-finansierad forskning är tätt samarbete mellan de som producerar och de som utnyttjar forskningens resultat.

RSF föreslår årligen tema- och prioritetsområden till statsrådet. Statsrådet definierar behovet av forskning och beslutar sedan de slutliga teman som utgör grunden för RSF:s forskningsprogram och finansieringsutlysningar. Programtiden är 3–6 år. RSF:s årliga finansieringsbudget är ca 55 miljoner euro.

Finansieringsprincipier

RSF:s finansieringen kan sökas av konsortier 

 • som består av minst tre forskargrupper
 • vars forskargrupper är från minst två organisationer
 • vars forskare representerar minst tre vetenskapliga discipliner.

Finlands Akademis finansieringsandel är 100 procent och finansieringen beviljas enligt totalkostnadsmodellen. Organisationerna behöver inte bidra till finansieringen med sin egen andel.

 • Finansiering kan även sökas för att täcka konsortieledarens, delprojektledarnas eller koordinatorns lön.
 • Projekttiden är 3–6 år.
 • Alla ansökningar bedöms med lika kriterier: samhällelig betydelse och effekter samt vetenskaplig kvalitet. Utlysningen har två steg. Först ska konsortierna lämna in preliminära ansökningar på sex sidor. Utifrån de preliminära ansökningarna bedömer en panel projektens samhälleliga betydelse och effektfullhet samt vetenskapliga kvalitet. Dessutom beaktas hur ansökningarna passar in på programmets mål. På basis av bedömningen beslutar RSF om vilka konsortier inbjuds att lämna in fullständiga ansökningar.
 • Växelverkan med samhället kommer att vara av stor betydelse under projektens lopp. Ansökan ska därför innehålla en interaktionsplan.

 

Senast ändrad 8.4.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »